Dịch vụ Outsourcing là gì?

Dịch vụ Outsourcing là gì?

Dịch vụ Outsourcing hay Thuê ngoài, là một hình thức hợp tác kinh doanh mà doanh nghiệp sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp bên ngoài để thực hiện một số chức năng hoặc quy trình kinh doanh nhất định, thay vì tự thực hiện in-house.

Lợi ích của dịch vụ Outsourcing:

 • Tiết kiệm chi phí: Doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí cho các khoản như: tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự, chi phí cơ sở vật chất, v.v.
 • Tập trung vào năng lực cốt lõi: Doanh nghiệp có thể tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi và tăng cường lợi thế cạnh tranh.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động: Doanh nghiệp có thể tận dụng chuyên môn và kinh nghiệm của nhà cung cấp dịch vụ Outsourcing để nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao: Doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao từ nhà cung cấp dịch vụ Outsourcing.

Các loại hình dịch vụ Outsourcing phổ biến:

 • Outsourcing quy trình kinh doanh (BPO): Bao gồm các dịch vụ như: kế toán, tài chính, nhân sự, dịch vụ khách hàng, v.v.
 • Outsourcing công nghệ thông tin (ITO): Bao gồm các dịch vụ như: phát triển phần mềm, quản lý hệ thống, bảo mật mạng, v.v.
 • Outsourcing kiến thức (KPO): Bao gồm các dịch vụ như: nghiên cứu thị trường, dịch thuật, pháp lý, v.v.

Quy trình thực hiện dịch vụ Outsourcing:

 1. Xác định nhu cầu của doanh nghiệp.
 2. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Outsourcing phù hợp.
 3. Ký kết hợp đồng dịch vụ Outsourcing.
 4. Quản lý và giám sát hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ Outsourcing.
 5. Đánh giá kết quả hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ Outsourcing.

Lưu ý khi sử dụng dịch vụ Outsourcing:

 • Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ uy tín: Doanh nghiệp cần lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Outsourcing uy tín, có kinh nghiệm và năng lực thực hiện tốt dịch vụ.
 • Ký kết hợp đồng rõ ràng: Doanh nghiệp cần ký kết hợp đồng dịch vụ Outsourcing rõ ràng, bao gồm các điều khoản về phạm vi công việc, chất lượng dịch vụ, giá cả, thanh toán, bảo mật thông tin, v.v.
 • Quản lý và giám sát hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ Outsourcing: Doanh nghiệp cần quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ Outsourcing để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Kết luận:

Dịch vụ Outsourcing là một giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung vào năng lực cốt lõi. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ uy tín, ký kết hợp đồng rõ ràng và quản lý chặt chẽ hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo hiệu quả của dịch vụ Outsourcing.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Verified by MonsterInsights